STEM Arbeidsliv

Om STEM rollemodell

Mange elever synes det er vanskelig å forstå hva man kan bruke matte og realfag til i praksis - og kanskje spesielt i en jobb. Rollemodellene er personer med realfaglig bakgrunn som forteller om hvordan de bruker realfag i jobben sin og om hvordan realfagene er med på å skape verdifulle løsninger for samfunnet.

Hvorfor STEM rollemodell?

Mange elever sitter nok i mattetimene og tenker at "dette får jeg aldri bruk for". Skolebesøk fra rollemodeller kan hjelpe til med nettopp dette. Rollemodeller som forteller om hvordan de bruker realfag og teknologi i jobben sin kan bidra til at unge ser mulighetene innen STEM-fagene, og sikrer at flere utnytter sitt potensial innenfor realfag.

Om skolebesøket

Under skolebesøket forteller rollemodellen litt om hvem de er, og setter konteksten til hvordan de var da de var på elevenes alder. De forteller om jobben sin og hvordan de konkret bruker realfag og teknologi på jobb. Vi har også rollemodeller som som studerer STEM-fag ved universiteter og høgskoler, som kan gi et innblikk i ulike studietilbud og hvordan det er å studere.

For rollemodeller

Før du skal på skolebesøk er det lurt å forberede seg godt. Spør læreren om hva de ønsker og ser for seg, be elevene sende inn spørsmål og ta elevenes perspektiv - hva tror du de lurer på om jobben din? Kan du forklare hvordan du bruker matte i jobb? Kan du på en enkel måte forklare hva du driver med?