STEM Arbeidsliv

BEDRIFT

Book bedriftsbesøk og utplassering.

ROLLEMODELLER

Book en rollemodell til skolebesøk her.

OM STEM ARBEIDSLIV

Les om plattformen her