STEM Arbeidsliv

Bli STEM Rollemodell

Tusen takk for at du vil bli rollemodell! Som rollemodell bidrar du til å øke elevenes kunnskap om hvordan realfag og teknologi brukes i utdanning og jobb.

Som rollemodell må du oppfylle noen krav:

  • Du må være ansatt i en virksomhet som deltar i vårt partnerprogram – STEM partner, eller være student som studerer STEM-fag ved et universitet eller høgskole i Norge.
  • Du må være i gang med, eller ha fullført en utdanning innen realfag og teknologi. (Dette betyr vanligvis at utdanningen krever to realfag ved opptak - matte, pluss et realfag til, men her finnes det unntak.)
  • Du må være villig til å stille på minimum to skolebesøk, fysisk eller digitalt, per år
  • Du må være under 40 år
  • Du er komfortabel med å snakke til ungdom - og er flink til å formidle budskapet på en måte som er tilpasset elever på ungdomsskole og i videregående skole
Test