STEM Arbeidsliv

Om STEM arbeidsliv

STEM-arbeidsliv er en nasjonal plattform for samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Plattformen er en teknisk løsning som er kostnadsfri for alle ungdomsskoler og videregående skoler. STEM arbeidsliv driftes av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR).

Et verktøy for lærere og rådgivere

Hva bidrar STEM arbeidsliv til?

Test

Vil din virksomhet samarbeide med oss?